Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SO/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za niewykonanie wyroku WSA [...] , sygn. akt III SA/Wr 3/09 w przedmiocie rozgraniczenia

II SO/Op 43/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SO/Wr 10/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy [...] za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy

II SO/Op 43/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SO/Wr 10/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, na skutek zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SO/Op 43/13

II SO/Op 8/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-09

Wniosek w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego