Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-23

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II OZ 120/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie dotyczącej prawa do udziału we wspólnocie gruntowej

II SA/Łd 293/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-07

Sprawa ze skargi J. S. na działanie Starosty [...] w przedmiocie odmowy wydania kopii aktu nadania ziemi

II SA/Bd 1472/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

II SAB/Wr 99/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-21

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę G. postępowania w przedmiocie wykonania aktu nadania

II OSK 503/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II OSK 504/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SA/Kr 574/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie niewykonanie wyroku w sprawie II SA/ Kr 842/09

II SA/Bd 1350/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty T. w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

II OZ 191/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Starostą B. w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie scalenia i wymiany gruntów
1   Następne >   +2   4