Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 59/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w L. w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z radnym

II SA/Bd 1421/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SA/Bd 1421/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

II SA/Ol 1180/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas I oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas I na rok szkolny 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Ełcki