Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 3157/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o...

IV SA/Wa 3497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-21

Skargi kasacyjne P. w P. oraz H. L., P. Z., Z. P., J.J., M. G., G. N., J. H., R. B., M. K., A. M., E. S., T. S., E. K., J. K., Z. C., J. K., B. B., L. B., A. S., G. Z., M. S., M. C., T. C. i M. G. od wyroku WSA w Warszawie z 10 maja 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 3497/15 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia