Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Op 84/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom

II SA/Op 27/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 234/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie kosztów związanych z wykonywaniem zadań przez sołtysów

II SA/Op 90/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w przedmiocie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej rady gminy

II SA/Op 284/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Brzeskiego w przedmiocie obsługi praw dostępowych radnego stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 178/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-22

Sprawa ze skargi A. B. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora centrum kultury

II SA/Op 196/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-08

Sprawa ze skargi M. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 165/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-08

Sprawa ze skargi G. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SAB/Op 79/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydania zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatów radnych