Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 901/07 - Wyrok NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1591/05 w przedmiocie zwolnienia ze służby żołnierza zawodowego

IV SA/Wr 131/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

II SA/Wa 1149/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi K. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej