Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 136/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dot. specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 137/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej udzielenia pomocy na dożywianie

II SAB/Lu 38/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia z opóźnieniem odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego

II SAB/Lu 41/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia z opóźnieniem odwołania od decyzji przyznającej specjalistyczne usługi opiekuńcze

II SAB/Lu 39/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia z opóźnieniem odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy na zakup żywności

II SA/Lu 837/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Lu 40/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia z opóźnieniem odwołania od decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy

II SA/Lu 299/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie przyznania zasiłku stałego

II SA/Lu 574/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność organu pierwszej instancji

II SA/Lu 320/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na bezczynność organu pierwszej instancji