Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Ke 77/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej umowę nabycia części gospodarstwa rolnego

II SA/Ke 91/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 230/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego w zamian za rentę

II SA/Bk 201/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego jako opuszczonego

IV SA/Wa 1037/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

I OSK 869/05 - Wyrok NSA z 2006-05-12

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

II SA/Bk 601/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Państwa Oddala skargę.

II SA/Bk 904/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie odszkodowania za przejęte na własność Skarbu Państwa opuszczone gospodarstwo rolne

II SA/Bk 78/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego

II SA/Bk 330/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o przejęcie na własność Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   2