Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Łd 135/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na wejście na nieruchomość

II SA/Gd 609/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bk 506/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy orzeczenia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości