Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Rz 900/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-26

Sprawa ze skargi K. B. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Rz 562/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-26

Sprawa ze skargi K. B. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 723/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącego nakazania udrożnienia rowu melioracyjnego

VII SA/Wa 1816/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

Sprawa ze skargi J. W. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] W. wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. 7/IV SA 2317/03 I. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego [...] W. grzywnę w wysokości 6000 ( sześć tysięcy) złotych w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie, wydanego dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 7/IV SA 2317/03 II. zasądza od Powiatoweg...