Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1482/10 - Wyrok NSA z 2010-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 601/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wstrzymania działalności fermy drobiu

II OSK 2000/10 - Wyrok NSA z 2012-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków prowadzenia robót oddalono skargę kasacyjną.

II OSK 1076/15 - Wyrok NSA z 2016-07-28

Skargi kasacyjne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia [...]' z siedzibą w R. oraz Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w G., Ogólnopolskiego Stowarzyszenia [...] z siedzibą w R. oraz B. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przed...

II OSK 2274/15 - Wyrok NSA z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zobowiązania do zagospodarowania odpadów

II OSK 907/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia