Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 566/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 971/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego