Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Po 122/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego i odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

II OSK 1667/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego

II SA/Bd 641/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-20

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Sz 1240/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Sz 1240/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OZ 103/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 542/17 ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Łd 47/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-18

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej

II SA/Łd 46/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

II OSK 1792/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na odzysk odpadów

II SA/Ol 727/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-07

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
1   Następne >   2