Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Lu 3/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1725/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 218/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek

II SAB/Ol 65/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Wojewodę do rozpatrzenia wniosku D. J. z dnia '[...]', w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I OSK 3148/15 - Wyrok NSA z 2017-08-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2221/16 - Wyrok NSA z 2017-04-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej