Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 582/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005r.