Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bd 565/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

I SA/Gd 792/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego

I SA/Go 504/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2005 r.

I SA/Ke 371/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok

I SA/Kr 1572/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie nałożenia grzywny,

I SA/Kr 50/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Kr 278/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 287/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 1267/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-11

skarg C. P., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2003r,

I SA/Kr 1632/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej,
1   Następne >   +2   +5   +10   58