Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bd 565/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

I SA/Gd 428/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług za luty, kwiecień, sierpień i wrzesień 1999 r.

I SA/Gd 431/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze

I SA/Gd 432/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku dochodowego od nieruchomości za 2002 r.

I SA/Gd 440/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[...].nr[...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2003r.

I SA/Gd 441/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektor Izby Skarbowej w przedmiocie: udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Gd 456/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 549/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2005 r.

I SA/Gd 556/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do października 2005 r.

I SA/Gd 557/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące lat 2002
1   Następne >   +2   +5   +10   100