Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1199/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

IV SA/Wa 494/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odwołania R. S.

IV SA/Wa 1639/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

skarg J. J., J. J., T. O., A. G., J. G., Z. S., A. S., A. K., M. K. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 921/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1760/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 361/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 630/09 - Wyrok NSA z 2009-06-25

Skargi kasacyjne J. H. i innych od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia [...] z siedzibą w R., J. H. i innych na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1528/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

skarg P. C., M. P., D. B., J. K., B. K., S. K., P. K., K. W., W. W., P. L., A. J., M. J., S. C., I. C., Z. P., H. S., M. S., I. K., P. K., J. K., M. H., M. H., A. K., A. K., R. K., L. S., R. S., B. R., na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 643/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji węzła drogowego

II OSK 1555/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
1   Następne >   2