Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 267/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia ulicy [...] do kategorii dróg gminnych w S. B. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1203/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-03

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 pkt 1 in fine w zakresie słów ' a dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w mieście Limanowa 200,00 zł.' uchwały Rady Miasta Limanowa w przedmiocie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz 'Regulam...

III SA/Kr 903/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zakazu handlu w obrębie dróg gminnych

III SA/Kr 435/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Skała stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości