Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

VI SA/Wa 2337/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie z wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] czerwca 2013 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawy zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2122/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2122/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1069/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej

VI SA/Wa 2303/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

VI SA/Wa 3246/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia