Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 778/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zarzutów i pozostawienia zarzutów bez rozpoznania

II SA/Bd 1151/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie umorzenia kosztów wykonania zastępczego

II SA/Lu 1052/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 709/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty Powiatu w B. P. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie zaległych składek na spółkę wodną Oddala skargę.

II SA/Rz 78/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku