Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 262/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 603/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Łd 534/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie przymuszenia do wykonania rozbiórki budynku inwentarsko

VII SA/Wa 855/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych oraz odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego