Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 1622/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 12 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miejskiej w P. z 26 kwietnia 2001 r.

SA/Rz 542/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy Ch. w sprawie zmiany wzorów deklaracji podatkowych

SA/Rz 433/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 5 lutego 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 uchwały Rady Miejskiej J. z 30 grudnia 1997 r. (...)

SA/Rz 276/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-04-25

skargę Sejmiku Samorządowego w P. na rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w R. stwierdzające niezgodność z prawem części uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie przeznaczającej środki budżetowe Sejmiku na fundusz założycielski społecznej szkoły wyższej.

SA/Rz 1438/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 11 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...), Rady Powiatu J. z 9 czerwca 2000 r. w sprawie emisji obligacji powiatowych

SA/Rz 978/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku P. w Rz. z 28 kwietnia 2003 r. (...) w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Województwa

SA/Rz 342/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 9 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 3 uchwały Rady Gminy w J.

SA/Rz 2198/98 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-07

skargę do sądu bez ograniczenia tej czynności jakimkolwiek terminem.~2. Termin do wniesienia skargi do NSA przez regionalną izbę obrachunkową wynosi 30 dni /art. 35 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./.~3. Początek biegu terminu 30 dni do wniesienia skargi do sądu rozpoczyna się po upływie ostatniego dnia terminu 30 dni do stwierdzenia nieważności uchwały przez regionalną izbę obrachunkową /art. 91 u...

SA/Rz 1564/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXIV/2991/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 504/2002 Zarządu Miasta R. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta R. w 2002 r.