Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 34/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1626/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gl 1343/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 126/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości