Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 723/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 431/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 1225/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 740/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 770/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1011/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość warszawską

I SA/Wa 815/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu [...]