Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 235/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie rozpoznania pisma

I SA/Wa 686/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi W.

II SA/Go 722/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat i 11 miesięcy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

I OSK 298/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne B.E., Z.W., A.B., A.J. i J.G. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich, B.E., M.K., Z.W., M.J., A.J., J.G., A.B. i R.J. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy , nr XXIX/615/2011 w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy

II SA/Gd 682/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży domów i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy

I SA/Wa 1899/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem W. na lata [...]

I SA/Wa 1899/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Miasta W. , nr [...] w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta W. na lata 2008

I SA/Wa 2097/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

I SA/Wa 2313/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji Miasta W.

I OSK 803/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
1   Następne >   +2   +5   +10   14