Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 25/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-06

Skarga A. D. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2221/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.) Sędziowie WSA Jolanta Dargas WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz Protokolant Referent stażysta Anna Kaczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość

II SA/Łd 545/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

II SAB/Wr 32/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OSK 4226/18 - Wyrok NSA z 2019-07-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I OSK 2486/17 - Wyrok NSA z 2019-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności