Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 2037/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Skarga [...] Spółdzielni Mieszkaniowej 'B.' w Ł. na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia i postanowienia organu pierwszej instancji

IV SAB/Wa 126/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OSK 755/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska z [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1741/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego

IV SA/Wa 498/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia dotyczącego przywrócenia terminu

IV SA/Wa 1042/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 139/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SA/Wa 1324/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia przyznaje adwokatowi M. M., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w W. [...], ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (...

IV SA/Wa 1118/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprowadzenie i hodowlę bizona amerykańskiego

IV SO/Wa 37/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   16