Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Gl 20/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie: niezałatwienia sprawy zwrotu nadpłaty opłaty za korzystanie ze środowiska

IV SA/Wa 886/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia opłaty za magazynowanie odpadów

IV SAB/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 2037/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Skarga [...] Spółdzielni Mieszkaniowej 'B.' w Ł. na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia i postanowienia organu pierwszej instancji

II SA/Gl 1594/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

IV SAB/Wa 126/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 196/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SO/Wr 8/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Wniosek Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie Radzie Gminy Stoszowice grzywny za nieterminowe przekazanie skargi

IV SA/Wa 1368/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

skarg Z. O. i E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wstrzymania użytkowania składowiska odpadów
1   Następne >   +2   +5   +10   100