Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 3012/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2231/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1761/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Skarga '[...]' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

IV SA/Wa 63/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadów

IV SAB/Wa 190/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku