Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SA/Wa 254/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02

Sprawa ze skargi Organizacji [...] na pismo Prezesa Sądu Okręgowego W. w W. w przedmiocie powołania na stanowisko kuratora okręgowego

I OSK 1523/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w przedmiocie zawieszenia w pełnieniu obowiązków urzędnika Sądu Okręgowego

I OSK 1161/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. J.-A. i innych na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. w przedmiocie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do odbywania aplikacji

I OSK 929/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu w przedmiocie dodatku do uposażenia

I OSK 450/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. J.- A., R. M., K. W., W. S. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. w przedmiocie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do odbywania aplikacji uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

I OSK 1270/11 - Wyrok NSA z 2012-03-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi A. S. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego

II SA/Wa 418/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi A. J., R. M., K. W., W. S. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w W. w przedmiocie zmiany zasad punktacji przy ustalaniu listy aplikantów sądowych apelacji [...] w roku 2005

I OSK 717/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Ł. P. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego

II SA/Po 680/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w P. w przedmiocie odmowy ustalenia uposażenia

I OSK 474/09 - Wyrok NSA z 2009-12-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.J.-A., R.M., K.W., W.S. na czynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie zmiany zasad punktacji przy ustalaniu listy aplikantów sądowych apelacji warszawskiej w roku 2005 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie
1   Następne >   2