Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 183/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji administracyjnej

II OSK 512/14 - Wyrok NSA z 2014-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia do obowiązujących wymagań sanitarnych