Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II GSK 3374/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

II GSK 823/16 - Wyrok NSA z 2017-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Legnicy w przedmiocie odmowy wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny

II GSK 1307/15 - Wyrok NSA z 2017-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie naliczenia opłaty za zmianę koncesji udzielonej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GSK 1306/15 - Wyrok NSA z 2017-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie naliczenia opłaty za zmianę koncesji udzielonej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

VI SA/Wa 2011/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny

II SA/Sz 1207/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Bk 127/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie określenia opłaty dodatkowej za wydobyte z rażącym naruszeniem warunków koncesji kruszywo naturalne

I SA/Bk 1154/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

II GSK 1861/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

VI SA/Wa 2629/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

skarg M. L. i M. L. na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie ustalenia opłaty dodatkowej z tytułu wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji na wydobywanie kopaliny
1   Następne >   +2   5