Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

III SA/Kr 1231/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-17

Sprawa ze skargi D Sp. z o.o. z siedzibą w W, na czynność Gminy - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty

II GSK 1384/10 - Wyrok NSA z 2012-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie uznania za zasadne cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II SA/Ol 79/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II GSK 742/11 - Wyrok NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 873/11 - Wyrok NSA z 2012-06-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 2230/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie udzielenia koncesji

II GSK 1830/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji na rozpoznawanie złoża węgla brunatnego

VI SA/Wa 2118/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

skarg K. S.A. z siedzibą w L. na decyzje Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia koncesji na poszukiwanie złoża rud miedziowo

III SA/Łd 55/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-23

Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na czynność B Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. w przedmiocie sporządzenia ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane

III SA/Kr 1232/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-17

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w Z, na czynność Gminy - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty
1   Następne >   3