Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gl 721/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Gl 557/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na skutek zażalenia strony skarżącej na zarządzenie w przedmiocie ponownego wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia

I SA/Gl 990/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I SA/Gl 558/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na skutek zażalenia strony skarżącej na zarządzenie w przedmiocie ponownego wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia

I SA/Gl 53/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Gl 1164/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Gl 1165/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Gl 402/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia o zaliczeniu wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 404/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia o zaliczeniu wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 544/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia o zaliczeniu wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   2