Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Lu 430/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 1098/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie wpisu od skargi

I SA/Lu 781/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego za 2013 r.

I SA/Lu 457/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie wpisu

I SA/Lu 590/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 r.

I SA/Lu 1098/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie dopuszczalności skargi

I SA/Lu 459/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-10

Skarga Spółdzielni Mieszkaniowej na decyzję SKO z dnia [...] r. nr [...] przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarządza - zwrócić Spółdzielni Mieszkaniowej z kasy WSA w Lublinie kwotę 79 /siedemdziesiąt dziewięć/ złotych tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

I SA/Lu 735/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-04-19

Wniosek o przyznanie kosztów reprezentacji z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 649/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia oraz zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wpisu od skargi

I SA/Lu 436/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie podatku rolnego za 2014 r.
1   Następne >   3