Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 663/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 714/07 - Wyrok NSA z 2008-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 590/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy nabycia na rzecz Skarbu Państwa części działek oraz odmawiającej uchylenia decyzji zezwalającej na budowę

II SA/Lu 635/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości; w zakresie wyłączenia od rozpoznawania niniejszej sprawy sędziego WSA Bogusława Wiśniewskiego

II SA/Bd 604/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego

II SA/Ol 213/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym

II SA/Gl 389/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 566/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-01

skarg [...] Sp. z o.o. w C. oraz Prezesa [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1814/07 - Wyrok NSA z 2008-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 183/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłatę rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Wojewodę Mazowieckiego do rozpoznania wniosku R. K. o wypłatę rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem.
1   Następne >   +2   5