Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 448/19 - Wyrok NSA z 2019-09-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku nr I, zawartego w piśmie skarżącej