Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 807/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna

I OZ 1689/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 2037/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

I SA/Wa 532/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Bk 65/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie wstrzymania wypłaty świadczenia wychowawczego uchyla zaskarżone postanowienie