Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 422/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 423/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 47/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 986/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 985/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 987/15 - Wyrok NSA z 2017-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Łd 283/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt

I OSK 762/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

I OSK 1860/16 - Wyrok NSA z 2017-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1373/17 - Wyrok NSA z 2017-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100