Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 189/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej

II SA/Gl 1238/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przekazania trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Po 339/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości