Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Łd 14/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 25/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Kuratora Oświaty w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązuje Kuratora Oświaty do załatwienia wniosku J. B. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od otrzymania wyroku; zasądza od Kuratora Oświaty na rzecz J. B. kwotę 375 zł /trzysta siedemdziesiąt pięć złotych/ tytułem kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Op 51/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Po 107/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

IV SA/Gl 194/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta T. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Po 173/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2740/16 - Wyrok NSA z 2017-04-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół w przedmiocie udzielenia informacji publicznej