Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

I OSK 1441/14 - Wyrok NSA z 2014-09-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi E. Z. na zarządzenie Wójta Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

II SA/Sz 612/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi M. S. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

SA/Rz 1027/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Publicznych [...]

IV SA/Gl 316/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

I OSK 1500/13 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Sobienie Jeziory w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Sobienie Jeziory

II SA/Sz 851/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-18

skarg J. M., J. J. i M. B. na uchwałę Rada Miasta w przedmiocie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej

II SA/Ke 1103/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-06

Sprawa ze skargi M. C. i Z. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

I SA/Kr 1914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki, w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych -
1   Następne >   +2   +5   +10   96