Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1114/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia stypendium szkolnego

II SA/Bd 1183/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego stypendium

II SA/Bd 1184/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego stypendium

II SA/Bd 1185/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego stypendium

II SA/Bd 1182/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego stypendium

III SA/Kr 1783/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-29

skarg Prokuratora Rejonowego na decyzje SKO w przedmiocie cofnięcia stypendium szkolnego uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji

I OSK 2086/12 - Wyrok NSA z 2013-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Włocławku w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 687/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stypendium szkolnego;