Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 221/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie cofnięcia uznania zakładu za zatwierdzony i zmiany jego zakwalifikowania

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 122/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie inspekcji weterynaryjnej

II SA/Rz 674/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 460/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia obowiązku przestrzegania jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 666/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wstrzymania produkcji w zakresie uboju bydła

II SA/Rz 725/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z/s [...] w przedmiocie wstrzymania odbioru mleka surowego

II SA/Rz 320/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   3