Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Kr 1010/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień wdowy po kombatancie

IV SA/Wa 2464/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

IV SA/Po 849/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Gl 1090/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Rz 1185/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Ol 836/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-22

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II SA/Łd 848/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Ol 104/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-04-18

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

IV SA/Gl 872/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej w zakresie wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Ol 824/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-04-18

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej
1   Następne >   +2   4