Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wr 175/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr [...] MOPS we W. z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Gl 151/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi R. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SAB/Kr 84/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w B. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w sprawie legalności robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji oświetleniowej stoku narciarskiego na '[...]' w miejscowości R., gm. [...]

IV SAB/Wr 104/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-31

Sprawa ze skargi Z.R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania z dnia [...]r. dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr 1 MOPS we Wrocławiu z dnia 0

II SAB/Wr 109/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-11

Wniosek w przedmiocie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

II SAB/Op 22/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

I OZ 816/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z.

IV SAB/Wr 61/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi R.L. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w sprawie wydania zaświadczenia

IV SAB/Wr 76/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego zakończonego decyzją , Nr [...]

VIII SAB/Wa 42/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Wójta Gminy [...]
1   Następne >   2