Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Lu 105/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-31

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych