Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 495/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

III SA/Kr 267/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania E. W.

II SA/Go 966/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1011/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ol 63/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

IV SA/Wa 1218/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II OZ 766/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. nr ... w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

III SA/Kr 181/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie zameldowania