Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 90/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy zameldowania

II OSK 1189/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

II OZ 199/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

III SA/Gd 214/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 482/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OSK 2441/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 2391/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-01

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 629/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi K. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę [...] w przedmiocie przekazania skargi do Wojewódzkiego Administracyjnego w Kielcach

II OSK 1111/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Łd 1011/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska
1   Następne >   +2   6